Kvalita na základe skúseností a nadšenie pre prácu

Naša spoločnosť bola založená v roku 2004. Ponúkame Vám služby s 14. ročnou praxou v automobilovom odvetví. Naša firma má oprávnenie na montáž autofólií od Ministerstva Dopravy SR a zmluvu s registrovaným dovozcom fólíi. Riešime profesionálne lepenie protislnečných a bezpečnostných fólií na skla automobilov, fólií na ochranu laku a zmenu farby karosérie aút a protislnečné a bezpečnostné fólie pre budovy, byty a rodinné domy.

Nami inštalované fólie Skyfol sa aplikujú zvnútra auta bez demontáže skiel, avšak prvý krok je vyrezanie a vytvarovanie fólíi z vonkajšiej strany skla a následne lepenie z vnútra . Celková dĺžka montáže autofólií závisí podľa typu automobilu a pohybuje sa medzi 2 až 3 hodinami. Fólie sú dodávane s 3.,5.,7., a 10. ročnou zárukou.

  •  photostudio_1497877326543
 

O nás

Quality based on experience and work enthusiasm

The company ADP was established in 2004. Our company offers you service based on 14 years of experience in the automobile industry . Our company disposes the authorization to install films issued by the Ministry of Transport and the contract with a registered film supplier. We handle professional installation of sun and security films for car glass, films for protection and discolouration of bodywork and solar control and protection films for buildings, apartments and houses.

Our Skyfol films are applied from the inside of a car without removing the glass, but the first step is to cut and shape the sheet on the outer side of the glass and then sticking it from the inside. Total length of the automotive film installation depends on the type of a car and ranges between 2 and 3 hours. Films are supplied with the 3, 5, 7, and 10 years of guarantee.